Brandweer HOMEPAGINA
 
Welkom op de webpagina Wigosite Brandweer.
Op deze pagina vindt u informatie over Brandweer Maastricht, nuttige informatie, gedichten,
foto's, enkele leuke afbeeldingen, brandweerlogo's en patches uit diverse landen, kleurplaten
voor de kinderen, links naar de Zuid Limburgse korpsen en links voor nog meer informatie.
Mocht u op de pagina plaatjes en/of bestanden tegenkomen die in het kader van de Copyright
hier niet thuis horen, laat ons dat dan weten.
Wij zullen dan de plaatjes en/of bestanden onmiddellijk van deze webpagina verwijderen !
Opmerkingen, suggesties en aanvullingen middels een berichtje in het Gastenboek en/of een
mailtje zijn altijd welkom.
Veel lees- en kijkplezier !
 
 
 
Beroepskorps Brandweer Maastricht
Bij het korps Brandweer Maastricht zijn 83 mensen werkzaam in diverse afdelingen, t.w. staf
repressie, preparatie, preventie, civiele verdediging en rampenbestrijding en de administratie.
Bij de afdeling repressie (uitruk) zijn 63 personen werkzaam in 3 ploegen:  A- B- en  C- ploeg.
Elke ploeg bestaat uit 21 personen, waarvan er elke dienst minimaal 14 aanwezig moeten zijn.
De ploegen werken in een 24-uurs dienst van 08.00 u. tot 08.00 u., dus 24 uur op en 48 uur af.
Iedere ploeg is nog eens onderverdeeld in 3 piketploegen van ca. 7 personen.
Elke piketgroep heeft, aansluitend aan de 24-uurs dienst, 1 keer op de 9 dagen piket, hetgeen
inhoudt dat in geval van een calamiteit, waarbij meer personen nodig zijn, de piketploeg
opgeroepen kan worden. De piketgroep moet bij een oproep binnen 10 minuten in de kazerne
aanwezig zijn, zodat weer één of meerdere voertuigen bezet kunnen worden en dus ook de
dekking voor het uitrukgebied gegarandeerd blijft.
 
A-ploeg voor de kazerne met Hoogwerker 1551
 
B-ploeg voor de kazerne met TAS 1542
 
C-ploeg zonder voertuig, maar .........
 
De Gemeente Maastricht telt ongeveer 122.000 inwoners en het te bestrijken gebied voor de
Brandweer is ongeveer 6000 ha. De Brandweer rukt uit voor brand en hulpverleningen, in alle
gevallen waar gevaar en/of dreigend gevaar is voor mens en dier, natuur, bezittingen, materieel,
materiaal en opstallen.
Branden zijn onder te verdelen in binnen- en buitenbranden. Bij hulpverleningen valt te denken
aan: verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, beknellingen in voertuigen en/of
tussen machines, zinkende schepen, redden van drenkelingen en (hoog)wateroverlast.
Ook voor een kat in de boom, binnen- en/of buitensluitingen, bomen op het wegdek, reinigen
van wegen en assistentie verlenen aan Politie en Ambulance personeel rukt de Brandweer uit.
Brandweer Maastricht rukt niet alleen uit binnen de Gemeente grenzen, maar kan ook worden
ingezet in andere omliggende Gemeenten, zoals: Eijsden, Meerssen en Valkenburg en in België
zoals in: Kanne, Riemst en Lanaken, om reden dat het korps Maastricht in de meeste gevallen
vaak veel eerder aanwezig is dan de plaatselijke, soms vrijwillige, Brandweer.
Zoals u ziet een spannend, druk, soms gevaarlijk, maar ..... zéér afwisselend beroep !
(Bovenstaande beschrijving gold tot ca. 2010)
 
Kazerne Maastricht

Bezoekadres
Willem Alexanderweg 101
6222 NB Maastricht

Postadres
Postbus 35
6269 ZG Margraten

 
Info en foto's voertuigen Maastricht: www.brandweerdatabase.dds.nl/Maastricht
Info uitrukken Kazerne Maastricht: www.kazernemaastricht.nl
Uitrukken Ambulance Brandweer Politie: www.monitor.livep2000.nl
Het nieuwste nieuws uit Limburg: www.112limburg.com
Veiligheidsregio Zuid Limburg: www.vrzuidlimburg.nl
 
Logo Personeelsvereniging Brandweer Maastricht (ontwerp Chrit Custers)
 
Oud embleem, houtsnijwerk van Jan Muis Brandweer Maastricht (foto: Jan van Tol)
 
Oude werkwijze in moderne stijl bij Brandweer Maastricht (foto: Jan van Tol)
 
Detailfoto Kazerne Maastricht (foto: Jan van Tol)
Meer foto's van de kazerne zie:  www.FoToL.nl
klik boven op Albums en dan rechts op BRANDWEER
 
De rangen bij de Brandweer
 
     
Oude pet- en jas emblemen (gebruikt van ± 1945 tot ± 1976)
Met dank aan Marten uit Goor.
      
      
Brand Sint Servaaskerk Maastricht 9 september 1955 (fotograaf: Jean Clermonts)
  
Na gedane arbeid is er ........ koffie ! Boerderij brand Brusselseweg  04-04-1978
v.l.n.r.: J. Muis, H. Bartels, J. Froijen, J. Luijten, A. Pilet, W. Gorren, P. Hofman.
 
Grote slangenwagen van de Haagse Brandweer die voor de eerste uitruk was
bestemd werd getrokken door een paard en was bemand met zes man ca. 1895
(bron: 'DIE BRAND MOET UIT' 100 jaar Beroepsbrandweer in 's -Gravenhage)
 
Nostalgisch zwart-wit uitruk filmpje uit 1903: www.youtube.com
 
Maastrichtse Ansichtkaarten Hulpdiensten
Maastricht Ambulance
 
Maastricht TAS 1541
 
Maastricht Politie
 
Deze selectie 'Mestreechse Ansichtkaarte'
is slechts een klein gedeelte uit de collectie
van Limburgse Lynx, die in eigen beheer zijn
uitgegeven en o.a. te koop zijn bij:
 
TNT Post Servicepunt Sint Pieter
Glacisweg 60
6212 BR Maastricht
Tel. 043 - 3253035
 
Afbeeldingen en Logo's uit:
 
Nederland Oud embleem Nieuw embleem Nieuw embleem Nieuw embleem
Autoruitembleem        
Ploeg  3     Alarmnummer  
 
Aruba Aruba (oud)  Aruba (nieuw)    
  
Australië Applegate Valley Crib Point Helensburgh  
Kariong Keysborough Llandilo Mandurah Melbourne
      
  New South Wales New South Wales Northern Territory  
 
Plumpton Queensland Stanwell Park Victorian  
België België Brussel Bree Gent
Moorsele Vielsalm Wevelgem   Alken-Maes
   
Canada Canada Canadian    
       
Caribbean        
 
Engeland UK Engels logo Engels logo Alarmbel  
Amerika US   11 sept. 2001 11 sept. 2001  
1 sept. 2001 11 sept. 2001 11 sept. 2001 11 sept. 2001 11 sept. 2001
                
Barbados Boston Boston    
               
Chicago     Columbia  
 
Denver   Hampshire Harlem Jacksonville
     
Los Angeles Los Angeles      
New York F.D.N.Y. Bronx F.D.N.Y. Bronx F.D.N.Y. Ladder 7 New York
   
Orlando   Royal Air Force    
 
 
 
 
 
 
Als de sirene gaat....
Sirenenetwerk
In Nederland staan ongeveer 4.050 sirenes. Iedere eerste maandag van
de maand worden de sirenes rond 12.00 uur luid getest.
Die test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt.
De sirene is een hulpmiddel om de bevolking te waarschuwen voor een ramp.
Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een brand of
een zwaar ongeval.
 
Rampen
Rampen laten zich niet altijd aankondigen.
De ramp kan dus al voltrokken zijn, in dat geval waarschuwt de sirene u
voor de gevolgen van de ramp.
Als de sirene meerdere malen achter elkaar te horen is, heeft die sirene
u in elk geval iets te vertellen en is er sprake van alarm.
 
Als de sirene gaat
* Ga direct naar binnen
* Sluit ramen en deuren
* Zet de radio of TV aan
 
* Ga direct naar binnen
Hoort u de sirene, ga dan zo snel mogelijk ergens naar binnen.
Dat geldt voor iedereen, dus ook als u op uw werk bent of op school.
Kinderen die op school zijn, blijven daar, zij moeten niet van school
worden gehaald. Op school wordt verteld wat er gedaan moet worden.
Zit u in de auto, verlaat deze dan en ga zo snel mogelijk naar binnen.
Het advies 'ga direct naar binnen' betekent: Ga het dichtstbijzijnde 
gebouw binnen. Dus een bedrijf, een kantoor, een winkel of een huis.
Als mensen bij u aankloppen, geef dan gelegenheid om te schuilen.
Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken of er niet op reageren,
waarschuw ze dan.
 
* Sluit ramen en deuren
U moet ramen en deuren sluiten om schadelijke gassen buiten te houden.
Schakel ook de ventilatie uit die lucht van buiten naar binnen kan brengen.
 
* Zet de radio of TV aan
In het geval van een ramp in deze regio is L1 Radio de officiële
Rampenzender voor Limburg. Dat wil zeggen dat de overheid de bewoners
van het rampgebied via deze zender zal informeren en instrueren.
Als de sirene gaat, stem dan onmiddellijk af op uw regionale zender.
Op de kabel is L1 Radio in de meeste gemeenten te ontvangen op 89.4 FM
De etherfrequenties in Zuid-Limburg is 95.3 FM en in Midden- en Noord-
Limburg 100.3 FM
Meer info zie:  www.l1.nl/rampenzender/112
Of zie: Veiligheidsregio Zuid Limburg: www.vrzuidlimburg.nl
 
Niet bellen
Ga in geen geval bellen met het alarmnummer 112 of met de plaatselijke
Politie, Brandweer of Ambulancedienst. Het telefoonsysteem kan dan
overbelast raken, wat ernstige gevolgen heeft voor het op gang komen
van de hulpverlening.
Telefonische informatie via een gemeentelijk, provinciaal of landelijk
informatienummer wordt ten tijde van een ramp bekend gemaakt.
Voor meer info zie: www.crisis.nl en/of de landelijke crisisnl
 
Geluidswagen
Het kan ook zijn dat er een geluidswagen door de straat komt die de
ramp meldt en meteen instructies geeft. 
Voor uw eigen veiligheid is het van belang dat u de instructies opvolgt.
Heeft u het niet goed verstaan, ga dan niet de straat op, maar wacht
thuis tot de geluidswagen weer terugkomt.
 
Evacuatie
Wanneer het nodig is het gebied waar u woont, te verlaten dan hoort
u dat via een geluidswagen of via L1 Radio.
In dat geval moet u het volgende doen:
* Sluit gas, licht en water af
* Neem alleen de hoognodige zaken mee
* Sluit uw woning af
* Controleer of uw buren gehoord hebben van de evacuatie.
 
Risico's
Welke risico's loopt u eigenlijk en welke ramp kan er eigenlijk
gebeuren in uw Gemeente c.q. Regio ?
Op de risicokaart van de Provincie Limburg kunt u zien welke
mogelijke risico's u loopt.
 
Voorbereiding
Hoe kunt u zich goed voorbereiden op een ramp ?
De overheid doet er alles aan om een ramp te voorkomen, maar het is
wel belangrijk dat u weet wat u moet doen in geval van een ramp.
De nieuwe campagne van de overheid heet "Denk vooruit".
Klik hier voor informatie over rampen en hoe u zich kunt voorbereiden.
 
Het is belangrijk dat u als burger van te voren weet wat u in geval van
een ramp moet doen ..... en laten !
 
 
 
          
 
Koolmonoxide is een kleur-, geur- en smaakloos gas dat ontstaat bij een onvolledige
verbranding van koolstofhoudende stoffen zoals: gas, hout, steenkool, olie, diesel,
benzine en koolwaterstoffen. Koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn !
 
Oorzaken
 
Onvolledige verbranding is een gevolg van te weinig zuurstof. Dit is een van de redenen
dat koolmonoxidevergiftiging vooral in de wintermaanden voorkomt.
Doordat men er graag warmpjes bij wil zitten worden kieren en gaten op alle mogelijke
manieren dichtgestopt. Dit, in combinatie met slecht werkende kachels en/of geisers,
kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.
 
Gevaren
 
Het gevaar van koolmonoxide is dat het ongemerkt toeslaat.
Doordat het niet waar te nemen is met de zintuigen werkt het als een sluipmoordenaar.
Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen wordt dan zuurstof.
Als gevolg hiervan neemt het lichaam steeds minder zuurstof op.
Bij extreme blootstelling raakt men bewusteloos en falen de hart- en longfunctie.
In het ergste geval met hersenbeschadiging en/of overlijden als gevolg.
 
Symptomen
 
Vanwege de onopvallendheid van koolmonoxide is waakzaamheid geboden.
De eerste symptomen van koolmonoxide zijn te vergelijken met griepverschijnselen;
lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.
Des te groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn wordt.
Ook krijgt men last van verwarring, slaperigheid en een versnelde hartslag.
 
Herkennen
 
Koolmonoxide kunt u zien aankomen. Mogelijke indicaties hiervoor zijn:
 
- De waakvlam van de geiser is oranje en hoger dan normaal.
  (P.s. De vlam in een goed afgestelde geiser is blauw !)
- Door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen.
 
Voorkomen
 
Voorkomen is beter dan genezen. Het jaarlijks laten controleren van een geiser is een
goede preventieve maatregel. Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden.
Ook het periodiek controleren van schoorstenen verminderd de kans op koolmonoxide.
 
 
 
Meer info en tips voor thuis op de pagina Brandpreventie
 
Doe de Brandtest: www.brandtest.nl
 

 
 
 
   
     
 
 
                                         

 

Handen af van F.L.O.
 
Enkele Maastrichtse Blussers van de B - ploeg hebben een CD uitgebracht om
het F.L.O. (Functioneel Leeftijd Ontslag) bij de Brandweer voor het personeel in
de repressieve dienst eens op een andere manier onder de aandacht te brengen
van het bredere publiek, de werkgevers, maar zeer zeker van de Politiek.
 
 
 
       Leedzanger:  Henry Visser
      Backing vocals: Marc Spee, John Kuijpers, Roger Habets,
      Eric van Hoef, Roland Lambrichs, Dennis Smeets,
 Dirk Poels, Paul Hanssen, Dennis Damen.
 
Teksten: Henry Visser
Recorded at Studio: Jef Fourachen
 
 
Het tot stand komen van deze CD gebeurde
door betrokken personen geheel in vrije tijd.
 
Alle eventuele opbrengsten komen ten gunste van het goede doel.
 
 
Maastricht, september 2005
 
 
 
 
 
 
Gezicht in de rook !
 
 
 
 
 
 
 
 
VW Brandweervoertuig (1955)
Bedrijf Brandweer brouwerij Alken - Maes
(voorheen Cristal Alken) met dank aan Raoul
                
 
 
 
Voor info en foto's van Brandweervoertuigen zie:  www.brandweerdatabase.dds.nl
 
Voor info over o.a. uitrukken, materieel, korps enz. zie:  Kazerne Maastricht
 
 
Enkele gedichten, geschreven tijdens mijn 24 uur dienst bij Brandweer Maastricht.
 
Paose 1988
De Paosdaog zien um, de eier zien op,
de ganse deens steit op z’ne kop.
De Brandmeister zag: Wat moot iech daomèt,
zès man zien kraank, ligke thoes in bèd.
Noe zien v’r mer mèt veertien en dat is gein lol,
zoe kriege v’r bijj alarm de wagels neet vol.
Dus twie reserves opgerope en dat waor nog zjus,
neet genóg luij veur ’t klaore vaan ’n zwoer klus.
Toen woort Röpke gebeld, heer bleef de ganse nach
en heet daobijj ouch nog dit reimpke bedach.
05-04-1988 © 2022 Wigo
 
De Merel
Telefoon in de centrale, ..... een vogeltje in nood !
"Kom vlug en help het beestje, want anders gaat het dood".
Ter plaatse aangekomen, in een boom aan een dunne tak,
hangt het arme beestje, te fladderen van ongemak.
Luidkeels piepend en schreeuwend, de roep is erg hard,
het is een jonge Merel, zijn kleur al bijna zwart.
Onmiddellijke hulp is geboden, dus snel maar in de boom,
deze hulp, deze actie, dat was de jongensdroom.
Wat later is het diertje, bevrijdt van alle pijn,
en kan het zoals voorheen, weer een vrije vogel zijn.
Hij klappert met zijn vleugels en vliegt weer in de lucht,
ik kijk hem na, gelukkig, en laat een diepe zucht.
Door al dat geklauter, zijn de kleren vuil en groen,
maar ach wat geeft het, ik zou het zo weer doen !
08-10-1988 © 2022 Wigo
 
Uitslaand
Als over de daken een gloed komt te hangen,
van verre te zien is een rossige schijn.
Dan drommen er angstige mensen tesamen
en vragen zich af: wat en waar kan het zijn ?
Bij 't zien dan van rook en van vonken en vlammen,
verliezen zij dikwijls het nuchter verstand.
En wijd in de omtrek verneemt men het klagen
"O, God sta ons bij, er is brand, er is brand !"
 
Het schroeit en het walmt, de lucht is verstikkend,
het loeit en het knettert in heksencadans.
Het huis dat in brand staat is niet te bereiken,
voor redden van have en goed is geen kans.
Bewoners, gewond soms, zij beven en huilen,
veelal gekleed nog in nachtelijk gewaad.
Beroofd van hetgeen zij bezaten op aarde,
staan ze hopeloos zielig en kleumend op straat.
 
Men schreeuwt om een dokter en hulp van de buren,
die komen met emmers vol water al aan.
Maar tegen zo'n vuurzee is niets te beginnen,
men kan er slechts werkeloos bij blijven staan.
Uit ramen en dak trekken zuigend de vlammen,
zij hebben het ongelukshuis in hun macht.
En zullen nu alles waarvan het gebouwd is,
wellustig vernielen met groeiende kracht.
 
Maar hoort ! Het geluid van een schelle sirene,
een auto snelt aan in razende vaart.
Zij giert door een bocht en plotseling remmend
is al 't geweld van haar snelheid bedaard.
Bemand is de wagen met sombere kerels,
met laarzen en helmen, sinister en zwaar.
De kaken opeen in een mannelijk zwijgen,
de Brandweer, Goddank, die staat dag en nacht klaar.
 
Er klinken verbeten wat korte commando's
reeds strekken de slangen zich uit voor het pand.
Een ladder verrijst en de reppende mannen,
die storten het water direct in de brand.
Zij sterken elkaar door de kracht van het voorbeeld,
bezield door een bovennatuurlijke moed.
Zij klimmen en werken en hijgen en zweten
verlicht en verhit door de laaiende gloed.
 
De angstige mensen zijn rustig geworden,
het vuur is bedwongen, men ademt weer vrij.
Verdriet om het verlies is natuurlijk gebleven,
maar nu zijn tenminste gevaren voorbij.
Vol achting beziet men de zwarte gestalten
met roet op de handen en in het gezicht.
De mannen der Brandweer, wij hebben hen nodig,
zij staan op hun post en kennen hun plicht !
april 1952 © 2022 Brandweer Amersfoort
Meer gedichten zie pagina:  Gedichten
 
 
Voorzichtig met vuurwerk en vuur !!!
 
Speel zelf voor Brandweerman en blus de brandjes:
 
www.dräger/firefighter
www.lego.com/eng/preschool
 
 
 
 
 
 
Kleurplaten voor de kids
 
   
     
   
     
   
Interesse in bepaalde Plaatjes en/of Afbeeldingen ? Mail ons.
 
   
Brand Beveiliging Maastricht www.b-b-m.nl
Brandweer Brandveilig www.brandveilig.com
Brandweer Brandwachtenservice www.brandwachtenservice.nl
Brandweer Dräger Firefighter www.dräger/firefighter
Brandweer Firefighter  www.members.lycos.nl/firefighter3
Brandweer HV Maastricht www.pic4.piczo.com/brandweermaastricht
Brandweer Huisstijl www.brandweerhuisstijl.nl
Brandweer In de Vuurlinie www.indevuurlinie.nl
Brandweer Informatiepagina www.brandweer-informatie.pagina.nl
Brandweer Jeugdbrandweer www.nationalekinderkrant.nl


Brandweer Zuid Limburg www.brandweerzuidlimburg.nl
Brandweer Korps: Echt - Susteren www.brandweer-susteren.nl
Brandweer Korps: Eijsden www.brandweer-eijsden.nl
Brandweer Korps: Gulpen - Wittem www.brandweer-gulpen-wittem.nl
Brandweer Korps: Helden www.brandweerhelden.nl
Brandweer Korps: Hunsel www.brandweer-hunsel.nl

Brandweer Korps: Maastricht

www.kazernemaastricht.nl

Brandweer Korps: Meerssen www.brandweer-meerssen.nl
Brandweer Korps: Onderbanken www.brandweeronderbanken.nl
Brandweer Korps: Parkstad Limburg www.brandweer.parkstad-limburg.nl
Brandweer Korps: Roermond www.brandweer-roermond.nl
Brandweer Korps: Schinnen www.brandweerschinnen.nl
Brandweer Korps: Sittard - Geleen www.brandweer-sittard.com
  www.brandweer-geleen.nl
Brandweer Korps: Stein www.brandweer-stein.nl
Brandweer Korps: Vaals www.vaals.net/brandweer
Brandweer Korps: Valkenburg a.d. Geul www.brandweer-valkenburg.nl


Brandweer NBBE www.nbbe.nl
Brandweer NIBRA www.nibra.nl
Brandweer  P  2000 - online www.p2000-online.net
Brandweer Preventie Brandpreventie
Brandweer Regionale Brw. Zuid Limburg www.rbzl.nl

Brandweer Resque Zuid Limburg  

come.to/brandweer.nl

Brandweer Startpagina's:        

brandweer.pagina.nl

  www.dibraned.nl
  brandweer.beginthier.nl
  www.brandweervrouw.favos.nl
Brandweer VBB www.brandweer.org/index
Brandweer Voertuigenonline www.brandweerdatabase.dds.nl
Brandweer Vrijwilligers www.nationalekinderkrant.nl
Brandweer Website www.brandweer.nl
Brandweer Wedstrijd Comité www.abwc.nl
Brandweermuseum Borculo www.brandweerborculo.nl
Brandweermuseum Hellevoetsluis www.nationaalbrandweermuseum.nl
Brandweermuseum Rijssen www.brandweermuseum.nl
Ambulance Startpagina: www.ambulance.startpagina.nl
Capcode Limburg Zuid: www.dibraned.nl/Capcode Limburg Zuid
Gemeenschappelijke Meldkamer: www.gemeenschappelijkemeldkamer.nl
Het nieuwste nieuws uit Limburg: www.112limburg.com
Info uitrukken Kazerne Maastricht: www.kazernemaastricht.nl
Nederlandse Brandwonden Stichting:  www.brandwonden.nl
Uitrukken Ambulance Brandweer Politie: www.monitor.livep2000.nl
Veiligheidsregio Zuid Limburg: www.vrzuidlimburg.nl
Waar is brand ? www.waarisbrand.nl
 
Brand Beveiliging Maastricht: www.b-b-m.nl
 
 
Nationale Rookmelderdag
kijk voor meer info:
www.rookmelders.nu
 
 
VBB, dé site voor de Brandweer: www.brandweer.org
 
Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
www.nvbr.nl
 
www.brandwonden.nl
Het is collecteweek van ........ 2022
Geef aan de collectant. Dank u wel !
 
Een veilig en brandvrij 2022 gewenst door Wigo !
 
De webmaster van www.wigosite.nl is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.
 
Met dank aan eenieder voor de bijdragen in de vorm van informatie, foto's en afbeeldingen
 
Bedankt voor uw interesse en voor uw bezoek aan de site
Heeft u opmerkingen, aanvullingen of afbeeldingen:  Mail naar Wigo
Bent u tevreden, vertel het verder en/of schrijf in het:  Gastenboek / Lees Gastenboek
 
HOMEPAGINA
2005 © 2022  [Wigosite]
Alle rechten voorbehouden
Bijgewerkt:   20-02-2022
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Brandweer
www.wigosite.nl